Dr. Esat ÖZ - Resmi Web Sitesi
      
Dr. Esat ÖZ - Resmi Web Sitesi
 • Küresel Güç Savaşları ve     Emperyalist Tehditler
 • Batı’nın İnsan Hakları Paradigması ve Kutsal Değerlere Saldırılar: Bir Çöküş Değilse Ne?
  TÜRK SİYASETİNİN TEMEL AÇMAZI OLARAK KEMALİZM-CUMHURİYET-DEMOKRASİ DENKLEMİ
 • Küreselleşme Girdabındaki     Milli Devlet ve Kültürler
 • MİLLÎ DEVLET VE KÜLTÜRLERİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI: KÜRESEL ENTELEKTÜEL VE KÜLTÜREL İSTİLA KARŞISINDA MİLLİYETÇİLİK
  KÜRESELLEŞME, DEMOKRASİ VE MİLLÎ DEVLET: YENİ YÜZYILDA MİLLİYETÇİ BAKIŞ AÇISININ ANLAMI VE GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE
 • AB Bağımlılığı ya da Radikal     Batılılaşma
 • AB İDEALİNDE/SÖYLEMİNDE DİNSEL ÇAĞRIŞIMLAR VE KURBANLIK KIBRIS
  TÜRK SİYASETİ VE DÜŞÜNCESİNİN YENİ TABUSU: BİR İDEOLOJİ OLARAK AB’CİLİK VE SÜRECİ KUŞATAN HURAFELER
 • Sevr ve Soykırım Tartışmaları     ve Tarihle Yüzleşme
 • BATI EMPERYALİZMİNİN HİZMETİNDEKİ TARİH/ÇİLİK: SEVR VE SOYKIRIM TARTIŞMALARINDA STRATEJİK VE İDEOLOJİK BOYUT
 • Kronik Aydın ve Demokrasi     Sorunu
 • CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
  Terörle Mücadelede Aydın Sorunu ve Sorumluluğu
       CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

  ‘’CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ‘’ PROJESİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

                                 

    MAKALENİN DEVAMI   
       Terörle Mücadelede Aydın Sorunu ve Sorumluluğu

    MAKALENİN DEVAMI   
       “CUMHURİYETİ CUMHUR KORUR” SÖYLEMİNİN ANTİDEMOKRATİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

  Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. yılı vesilesiyle kaleme aldığım bir makalede “Kemalizm-Cumhuriyet-Demokrasi Denklemi” şeklinde formüle ettiğim problematik, Türk demokrasisinin, hatta bütünüyle milli hayatımızın en büyük açmazını oluştur

    MAKALENİN DEVAMI   
       TÜRK SİYASETİNİN TEMEL AÇMAZI OLARAK KEMALİZM-CUMHURİYET-DEMOKRASİ DENKLEMİ

  Giriş: Denklemin Anlamı ve Önemi 

    MAKALENİN DEVAMI   
       TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ ve DEMOKRAT PARTİ

  Giriş

  Türkiye’de II. Dünya Savaşını izleyen beş yıl içinde şekillenmiş olan çok partili siyasete geçiş süreci, birçok faktörün bir bileşkesi olarak ortaya çıkmıştır. Yönetici eliti b&o

    MAKALENİN DEVAMI   
       1980 SONRASINDA SEÇİMLER, PARTİLER VE SİYASET: YENİDEN YAPILAN(DIR)MA, KRİZ VE PARÇALANMA

  Giriş Yerine: Askeri Mantıkla Siyaseti Planlamak

  1970’li yıllarda kutuplaşma, kısır çekişmeler ve terörle bunalan siyasal hayat,1980 yılına gelindiğinde devlet başkanını seçemeyecek kadar tıkanmıştı. Temel

    MAKALENİN DEVAMI   
  Dr. Esat ÖZ - Resmi Web SitesiEsat Öz, milliyetçilik, ılımlı İslam, model ülke, ulus devlet, milli kültür, kültürel soykırım, Sevr, soykırım, AB bağımlılığı, teslimiyetçilik, Batılılaşma, imparatorluk, emperyalizm, AKP, alaturka muhafazakarlık, milli irade, cumhur, değişimcilik
  Makalenin tümünü yayınlayabilmek için izin alınması zorunludur.
  Kaynak gösterilmek suretiyle kısa alıntılar yapılır.
  Tüm hakları saklıdır © 2007
  En iyi görünüm için IE5.0 ve üzeri bir browser ile 1024x768 çözünürlüğü tercih ediniz.
  Tasarım :
  Esat Öz, milliyetçilik, ılımlı İslam, model ülke, ulus devlet, milli kültür, kültürel soykırım, Sevr, soykırım, AB bağımlılığı, teslimiyetçilik, Batılılaşma, imparatorluk, emperyalizm, AKP, alaturka muhafazakarlık, milli irade, cumhur, değişimcilik