Dr. Esat ÖZ - Resmi Web Sitesi
      
Dr. Esat Öz Kimdir ?
  1961 yılında Yalova-Çınarcık'ta doğan ÖZ, ilk öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Vefa Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini ise, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde yaptı.


Yine aynı üniversitede 1984 yılında başladığı yüksek lisans(master) programını "Türkiye'de Çevre Politikaları ve Çevre Koruma Dernekleri" konulu teziyle 1986 yılında tamamladı. Bu çalışma, ülkemizde o dönemde yeni yeni gündeme gelen çevre koruma hareketi üzerine yapılmış ilk araştırmalardan biri olarak dikkat çekti.Aynı dönemde, çevre koruma bilincinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerin içinde yer aldı ve makaleler yayımladı.


Esat ÖZ, master eğitimini takiben 1987 yılında Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında doktora programına başladı. Bu programı da, "Türkiye'de Tek-Parti Yönetimi ve Siyasal Katılma" konulu tez çalışmasıyla "siyaset bilimi doktoru" ünvanını kazanarak başarıyla tamamladı. Tez çalışması, Gündoğan Yayınları tarafından  1991 yılında kitap olarak yayımlandı. Doktora tezi daha sonra gözden geçirilmiş olarak "Oteriterizm ve Siyaset" üst başlığı ile Yetkin Yayınları'nca 1996 yılında ikinci kez basıldı.


Adı geçen üniversitede, sırasıyla "araştırma görevlisi", "öğretim görevlisi"" ve "öğretim üyesi" olarak çalıştı. 1989-1999 yılları arasında çeşitli sempozyum ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı; "Türk Siyasi Hayatı", "Çağdaş Devlet Sistemleri" isimli dersleri okuttu. Yüksek lisans ve doktora programlarında, "Siyasal partiler", "Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi ve Sorunları", "Kent ve Siyaset" gibi derslerin yanı sıra, tez çalışmaları yönetti.


Dr. ÖZ, belirli prensipler dahilinde yürüttüğü hocalık görevi ile akademik çalışmalarını, 1998 yılı sonunda milletvekilliği adaylığı için istifa edinceye kadar sürdürdü. Türk demokrasisinin temiz ve ilkeli siyaset zemininde gelişmesinin zaruretine duyduğu güçlü inançla adım attığı aktif siyasi hayatını, bir süre de milletvekili olarak devam ettirdi.


Rahmetli Türkeş Bey'in vefatıyla ortaya çıkan "sancılı kongreler süreci"nin MHP'ye ve Türk milliyetçiliğine verdiği zararların biran önce telâfi edilerek; partinin, Türk siyasi hayatının tekrar etkin ve saygın bir aktörü haline gelmesinin  hayatî önemine inanıyordu. Ayrıca, temiz ve ilkeli siyasetin hakim kılınması için sistemli ve samimi bir mücadelenin yürütülmesi durumunda olumlu sonuçlarının er ya da geç ortaya çıkacağını savunuyordu.


1997 yılında bu amaç ve inanç ile başladığı siyasi çalışmalarını, 18 Nisan 1999 seçimlerinden itibaren İstanbul milletvekili olarak aynı inanç ve kararlılıkla sürdürdü. 5 Kasım 2000 tarihinde yapılan parti büyük kongresinden sonra AR-GE'den sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi.


Türk milliyetçiliğinin, giderek sofistike bir hâl alan küresel dayatma ve açmazlar karşısında daha donanımlı ve duyarlı olmasının stratejik önemine inandığından, güncel siyasi faaliyetlerin dışında bilhassa bu mesele üzerine kafa yordu ve mesai harcadı. Bu bağlamda, AR-GE bünyesinde ciddi fikir dergisi hüviyetindeki "Türkiye ve Siyaset" dergisini çıkardı. "Fikrî boşluğun" önemini az-çok kavramış milliyetçi-ülkücü gençlerin ilkeli ve dürüst bir entelektüel olarak yetişmesi için özel gayret gösterdi; master ve doktora yapmaları için teşvik etti.


Dr. ÖZ, siyasi görev ve sorumluluklarını, derinden bağlı olduğu ilke ve değerleriyle uyumlu götürmeye özen gösterdi; gerek parti gerekse ülke yönetimi karşısındaki pozisyonunu bu çerçevede belirledi. Siyasi maliyet hesapları yapmadan dürüst ve ilkeli bir tavır takındı ve bu anlayışın hakim olması için de her alanda kararlılıkla sergilenmesini savundu. Ülke ve parti yönetimine ilişkin sorunlar hakkında, "şahsa özel raporlar" yoluyla durum tespitleri yaparak görüş ve önerilerini açıkça ifade etti.


3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerle birlikte Türk milliyetçiliğinin ve partinin yaşadığı sancılı ve zorlu geçiş döneminin en az zararla atlatılabilmesi amacıyla AR-GE'deki görevini bilinçli olarak aktif bir şekilde sürdürdü. 12 Ekim 2003 tarihinde yapılan Büyük Kongre'de görev almayarak, siyasî ve ahlakî prensiplerinin bir tezahürü olan tercihini bu şekilde hayata geçirdi. "Aktif siyasete devam etme" konusundaki ısrarlara rağmen kararını değiştirmedi.


Bu kararını takiben, Batı'nın küresel hükümranlık siyaseti karşısında akademik duyarlılığın gelişmesi ve Türk milliyetçiliğine entelektüel destek sağlanması amacıyla 2005 yılının başında "Siyaset ve Toplum" dergisinin çıkmasına öncülük etti. İmkân ve şartların sınırlılığı yanında, okuma-yazma, takip etme ve sorumluluk ahlâkı gibi meziyetlerin yeterince gelişmemiş olması sebebiyle, derginin yayın hayatına bir yılın akabinde son vermek zorunda kaldı.


Dr. ÖZ’ün entelektüel çalışmaları, Türkiye’de demokrasi ve siyasi ahlak sorunu, Batı emperyalizminin Türkiye merkezli coğrafyayı denetleme ve dönüştürme politikaları, AB bağımlılığı ve milliyetçilik tartışmaları çerçevesinde devam etmektedir..


Esat ÖZ, 2006 yılına kadar çeşitli isimlerle yayımlanmış 100'ün üzerinde makalenin ve basılmış bir kitabın sahibidir. Evli olup, Bilge Sena ve Göktuğ Tuna isimlerinde iki çocuğu bulunmaktadır.
 
Dr. Esat ÖZ - Resmi Web SitesiEsat Öz, milliyetçilik, ılımlı İslam, model ülke, ulus devlet, milli kültür, kültürel soykırım, Sevr, soykırım, AB bağımlılığı, teslimiyetçilik, Batılılaşma, imparatorluk, emperyalizm, AKP, alaturka muhafazakarlık, milli irade, cumhur, değişimcilik
Makalenin tümünü yayınlayabilmek için izin alınması zorunludur.
Kaynak gösterilmek suretiyle kısa alıntılar yapılır.
Tüm hakları saklıdır © 2007
En iyi görünüm için IE5.0 ve üzeri bir browser ile 1024x768 çözünürlüğü tercih ediniz.
Tasarım :
Esat Öz, milliyetçilik, ılımlı İslam, model ülke, ulus devlet, milli kültür, kültürel soykırım, Sevr, soykırım, AB bağımlılığı, teslimiyetçilik, Batılılaşma, imparatorluk, emperyalizm, AKP, alaturka muhafazakarlık, milli irade, cumhur, değişimcilik