Dr. Esat ÖZ - Resmi Web Sitesi
      
Dr. Esat ÖZ - Resmi Web Sitesi
 • Küresel Güç Savaşları ve     Emperyalist Tehditler
 • Batı’nın İnsan Hakları Paradigması ve Kutsal Değerlere Saldırılar: Bir Çöküş Değilse Ne?
  TÜRK SİYASETİNİN TEMEL AÇMAZI OLARAK KEMALİZM-CUMHURİYET-DEMOKRASİ DENKLEMİ
 • Küreselleşme Girdabındaki     Milli Devlet ve Kültürler
 • MİLLÎ DEVLET VE KÜLTÜRLERİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI: KÜRESEL ENTELEKTÜEL VE KÜLTÜREL İSTİLA KARŞISINDA MİLLİYETÇİLİK
  KÜRESELLEŞME, DEMOKRASİ VE MİLLÎ DEVLET: YENİ YÜZYILDA MİLLİYETÇİ BAKIŞ AÇISININ ANLAMI VE GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE
 • AB Bağımlılığı ya da Radikal     Batılılaşma
 • AB İDEALİNDE/SÖYLEMİNDE DİNSEL ÇAĞRIŞIMLAR VE KURBANLIK KIBRIS
  TÜRK SİYASETİ VE DÜŞÜNCESİNİN YENİ TABUSU: BİR İDEOLOJİ OLARAK AB’CİLİK VE SÜRECİ KUŞATAN HURAFELER
 • Sevr ve Soykırım Tartışmaları     ve Tarihle Yüzleşme
 • BATI EMPERYALİZMİNİN HİZMETİNDEKİ TARİH/ÇİLİK: SEVR VE SOYKIRIM TARTIŞMALARINDA STRATEJİK VE İDEOLOJİK BOYUT
 • Kronik Aydın ve Demokrasi     Sorunu
 • CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
  Terörle Mücadelede Aydın Sorunu ve Sorumluluğu
  Untitled Document
   
       Batı’nın İnsan Hakları Paradigması ve Kutsal Değerlere Saldırılar: Bir Çöküş Değilse Ne?
  Batı dünyası, soğuk savaşın ardından değerlerini ve kurumlarını temel referans alan bir küresel düzen oluşturarak zaferini taçlandırmanın arayışı içinde olmuştur. 20. Yüzyılın son on yılı bu açıdan iştah kabartıcı gelişmelere sahne olurken; 21. Yüzyılın başlangıcı ise, tam tersi bir karamsarlık havasının esmesine şahitlik etmeye başlamıştır. Bu havanın oluşmasını sağlayan, daha çok batılı iktidar seçkinleri ve aydınlarının hassasiyetlerini yansıtan yeni konjonktür okumaları, diğer bir deyişle “tarihin sonu” kutlamalarına erken son veren gelişmelerin tetiklediği endişelerdir. Batı merkezci prizmanın liberal uluslararası düzeninin inşa sürecinde yol açtığı sorunları, milliyetçilik ve popülizmin canlanma belirtilerinin izlemesi, geleceğe dair stratejik endişeleri arttırmıştır.
    MAKALENİN DEVAMI   
       TÜRK SİYASETİNİN TEMEL AÇMAZI OLARAK KEMALİZM-CUMHURİYET-DEMOKRASİ DENKLEMİ
  Bu makale, Türkiye’de demokratikleşme sorununun tarihi-siyasi kökenleri arasında can alıcı bir noktaya dikkat çekmek için kaleme alındı. Ana tezini, 1920’lerden günümüze kadar yaşanan belli başlı bütün siyasi açmazların arka planında, kritik bir “denklem”in yattığı görüşü oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, Kemalizm-Cumhuriyet-Demokrasi tartışmalarının şekillendirdiği girift bir denklem, bazen krizleri doğuran bazen de katmerleştiren bir boyuta sahiptir. İşte bu nokta, siyasi kültürümüzün en baskın tarihi özelliklerinden biri olarak önemini ve hayatiyetini sürekli korumaktadır. 
    MAKALENİN DEVAMI   
       CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
    Bütün modern siyasi sistemlerin asli unsurlarından biri olan anayasalar, her ülke açısından iç içe geçmiş iki temel problematikle hesaplaşmak zorundadır. Bunlar, öncelikle o ülke vatandaşlarının hak ve hürriyetlerinin kapsam ve güvencelerini, ikinci olarak da istikrarlı ve etkin hükümet etme biçimini öngören bir sistemin kurum ve kurallarını belirlemekle ilişkilidir. 
    MAKALENİN DEVAMI   
       Yayınlanması Planlanan Araştırma : Batının Küresel Hakimiyet Stratejisi Bağlamında Türkiye`nin Modelliği Meselesi
  Dr. Esat ÖZ - Resmi Web SitesiEsat Öz, milliyetçilik, ılımlı İslam, model ülke, ulus devlet, milli kültür, kültürel soykırım, Sevr, soykırım, AB bağımlılığı, teslimiyetçilik, Batılılaşma, imparatorluk, emperyalizm, AKP, alaturka muhafazakarlık, milli irade, cumhur, değişimcilik
  Makalenin tümünü yayınlayabilmek için izin alınması zorunludur.
  Kaynak gösterilmek suretiyle kısa alıntılar yapılır.
  Tüm hakları saklıdır © 2007
  En iyi görünüm için IE5.0 ve üzeri bir browser ile 1024x768 çözünürlüğü tercih ediniz.
  Tasarım :
  Esat Öz, milliyetçilik, ılımlı İslam, model ülke, ulus devlet, milli kültür, kültürel soykırım, Sevr, soykırım, AB bağımlılığı, teslimiyetçilik, Batılılaşma, imparatorluk, emperyalizm, AKP, alaturka muhafazakarlık, milli irade, cumhur, değişimcilik